Formes A de presentation arabes

 • ﭐ
 • ﭑ
 • ﭒ
 • ﭓ
 • ﭔ
 • ﭕ
 • ﭖ
 • ﭗ
 • ﭘ
 • ﭙ
 • ﭚ
 • ﭛ
 • ﭜ
 • ﭝ
 • ﭞ
 • ﭟ
 • ﭠ
 • ﭡ
 • ﭢ
 • ﭣ
 • ﭤ
 • ﭥ
 • ﭦ
 • ﭧ
 • ﭨ
 • ﭩ
 • ﭪ
 • ﭫ
 • ﭬ
 • ﭭ
 • ﭮ
 • ﭯ
 • ﭰ
 • ﭱ
 • ﭲ
 • ﭳ
 • ﭴ
 • ﭵ
 • ﭶ
 • ﭷ
 • ﭸ
 • ﭹ
 • ﭺ
 • ﭻ
 • ﭼ
 • ﭽ
 • ﭾ
 • ﭿ
 • ﭿ
 • ﮀ
 • ﮁ
 • ﮂ
 • ﮃ
 • ﮄ
 • ﮅ
 • ﮆ
 • ﮇ
 • ﮈ
 • ﮉ
 • ﮊ
 • ﮋ
 • ﮌ
 • ﮍ
 • ﮎ
 • ﮏ
 • ﮐ
 • ﮑ
 • ﮒ
 • ﮓ
 • ﮔ
 • ﮕ
 • ﮖ
 • ﮗ
 • ﮘ
 • ﮙ
 • ﮚ
 • ﮛ
 • ﮜ
 • ﮝ
 • ﮞ
 • ﮟ
 • ﮠ
 • ﮡ
 • ﮢ
 • ﮣ
 • ﮤ
 • ﮥ
 • ﮦ
 • ﮧ
 • ﮨ
 • ﮩ
 • ﮪ
 • ﮫ
 • ﮬ
 • ﮭ
 • ﮮ
 • ﮯ
 • ﮰ
 • ﮱ
 • ﮲
 • ﮳
 • ﮴
 • ﮵
 • ﮶
 • ﮷
 • ﮸
 • ﮹
 • ﮺
 • ﮻
 • ﮼
 • ﮽
 • ﮾
 • ﮿
 • ﮿
 • ﯀
 • ﯁
 • ﯂
 • ﯃
 • ﯄
 • ﯅
 • ﯆
 • ﯇
 • ﯈
 • ﯉
 • ﯊
 • ﯋
 • ﯌
 • ﯍
 • ﯎
 • ﯏
 • ﯐
 • ﯑
 • ﯒
 • ﯓ
 • ﯔ
 • ﯕ
 • ﯖ
 • ﯗ
 • ﯘ
 • ﯙ
 • ﯚ
 • ﯛ
 • ﯜ
 • ﯝ
 • ﯞ
 • ﯟ
 • ﯠ
 • ﯡ
 • ﯢ
 • ﯣ
 • ﯤ
 • ﯥ
 • ﯦ
 • ﯧ
 • ﯨ
 • ﯩ
 • ﯪ
 • ﯫ
 • ﯬ
 • ﯭ
 • ﯮ
 • ﯯ
 • ﯰ
 • ﯱ
 • ﯲ
 • ﯳ
 • ﯴ
 • ﯵ
 • ﯶ
 • ﯷ
 • ﯸ
 • ﯹ
 • ﯺ
 • ﯻ
 • ﯼ
 • ﯽ
 • ﯾ
 • ﯿ
 • ﯿ
 • ﰀ
 • ﰁ
 • ﰂ
 • ﰃ
 • ﰄ
 • ﰅ
 • ﰆ
 • ﰇ
 • ﰈ
 • ﰉ
 • ﰊ
 • ﰋ
 • ﰌ
 • ﰍ
 • ﰎ
 • ﰏ
 • ﰐ
 • ﰑ
 • ﰒ
 • ﰓ
 • ﰔ
 • ﰕ
 • ﰖ
 • ﰗ
 • ﰘ
 • ﰙ
 • ﰚ
 • ﰛ
 • ﰜ
 • ﰝ
 • ﰞ
 • ﰟ
 • ﰠ
 • ﰡ
 • ﰢ
 • ﰣ
 • ﰤ
 • ﰥ
 • ﰦ
 • ﰧ
 • ﰨ
 • ﰩ
 • ﰪ
 • ﰫ
 • ﰬ
 • ﰭ
 • ﰮ
 • ﰯ
 • ﰰ
 • ﰱ
 • ﰲ
 • ﰳ
 • ﰴ
 • ﰵ
 • ﰶ
 • ﰷ
 • ﰸ
 • ﰹ
 • ﰺ
 • ﰻ
 • ﰼ
 • ﰽ
 • ﰾ
 • ﰿ
 • ﰿ
 • ﱀ
 • ﱁ
 • ﱂ
 • ﱃ
 • ﱄ
 • ﱅ
 • ﱆ
 • ﱇ
 • ﱈ
 • ﱉ
 • ﱊ
 • ﱋ
 • ﱌ
 • ﱍ
 • ﱎ
 • ﱏ
 • ﱐ
 • ﱑ
 • ﱒ
 • ﱓ
 • ﱔ
 • ﱕ
 • ﱖ
 • ﱗ
 • ﱘ
 • ﱙ
 • ﱚ
 • ﱛ
 • ﱜ
 • ﱝ
 • ﱞ
 • ﱟ
 • ﱠ
 • ﱡ
 • ﱢ
 • ﱣ
 • ﱤ
 • ﱥ
 • ﱦ
 • ﱧ
 • ﱨ
 • ﱩ
 • ﱪ
 • ﱫ
 • ﱬ
 • ﱭ
 • ﱮ
 • ﱯ
 • ﱰ
 • ﱱ
 • ﱲ
 • ﱳ
 • ﱴ
 • ﱵ
 • ﱶ
 • ﱷ
 • ﱸ
 • ﱹ
 • ﱺ
 • ﱻ
 • ﱼ
 • ﱽ
 • ﱾ
 • ﱿ
 • ﱿ
 • ﲀ
 • ﲁ
 • ﲂ
 • ﲃ
 • ﲄ
 • ﲅ
 • ﲆ
 • ﲇ
 • ﲈ
 • ﲉ
 • ﲊ
 • ﲋ
 • ﲌ
 • ﲍ
 • ﲎ
 • ﲏ
 • ﲐ
 • ﲑ
 • ﲒ
 • ﲓ
 • ﲔ
 • ﲕ
 • ﲖ
 • ﲗ
 • ﲘ
 • ﲙ
 • ﲚ
 • ﲛ
 • ﲜ
 • ﲝ
 • ﲞ
 • ﲟ
 • ﲠ
 • ﲡ
 • ﲢ
 • ﲣ
 • ﲤ
 • ﲥ
 • ﲦ
 • ﲧ
 • ﲨ
 • ﲩ
 • ﲪ
 • ﲫ
 • ﲬ
 • ﲭ
 • ﲮ
 • ﲯ
 • ﲰ
 • ﲱ
 • ﲲ
 • ﲳ
 • ﲴ
 • ﲵ
 • ﲶ
 • ﲷ
 • ﲸ
 • ﲹ
 • ﲺ
 • ﲻ
 • ﲼ
 • ﲽ
 • ﲾ
 • ﲿ
 • ﲿ
 • ﳀ
 • ﳁ
 • ﳂ
 • ﳃ
 • ﳄ
 • ﳅ
 • ﳆ
 • ﳇ
 • ﳈ
 • ﳉ
 • ﳊ
 • ﳋ
 • ﳌ
 • ﳍ
 • ﳎ
 • ﳏ
 • ﳐ
 • ﳑ
 • ﳒ
 • ﳓ
 • ﳔ
 • ﳕ
 • ﳖ
 • ﳗ
 • ﳘ
 • ﳙ
 • ﳚ
 • ﳛ
 • ﳜ
 • ﳝ
 • ﳞ
 • ﳟ
 • ﳠ
 • ﳡ
 • ﳢ
 • ﳣ
 • ﳤ
 • ﳥ
 • ﳦ
 • ﳧ
 • ﳨ
 • ﳩ
 • ﳪ
 • ﳫ
 • ﳬ
 • ﳭ
 • ﳮ
 • ﳯ
 • ﳰ
 • ﳱ
 • ﳲ
 • ﳳ
 • ﳴ
 • ﳵ
 • ﳶ
 • ﳷ
 • ﳸ
 • ﳹ
 • ﳺ
 • ﳻ
 • ﳼ
 • ﳽ
 • ﳾ
 • ﳿ
 • ﳿ
 • ﴀ
 • ﴁ
 • ﴂ
 • ﴃ
 • ﴄ
 • ﴅ
 • ﴆ
 • ﴇ
 • ﴈ
 • ﴉ
 • ﴊ
 • ﴋ
 • ﴌ
 • ﴍ
 • ﴎ
 • ﴏ
 • ﴐ
 • ﴑ
 • ﴒ
 • ﴓ
 • ﴔ
 • ﴕ
 • ﴖ
 • ﴗ
 • ﴘ
 • ﴙ
 • ﴚ
 • ﴛ
 • ﴜ
 • ﴝ
 • ﴞ
 • ﴟ
 • ﴠ
 • ﴡ
 • ﴢ
 • ﴣ
 • ﴤ
 • ﴥ
 • ﴦ
 • ﴧ
 • ﴨ
 • ﴩ
 • ﴪ
 • ﴫ
 • ﴬ
 • ﴭ
 • ﴮ
 • ﴯ
 • ﴰ
 • ﴱ
 • ﴲ
 • ﴳ
 • ﴴ
 • ﴵ
 • ﴶ
 • ﴷ
 • ﴸ
 • ﴹ
 • ﴺ
 • ﴻ
 • ﴼ
 • ﴽ
 • ﴾
 • ﴿
 • ﴿
 • ﵀
 • ﵁
 • ﵂
 • ﵃
 • ﵄
 • ﵅
 • ﵆
 • ﵇
 • ﵈
 • ﵉
 • ﵊
 • ﵋
 • ﵌
 • ﵍
 • ﵎
 • ﵏
 • ﵐ
 • ﵑ
 • ﵒ
 • ﵓ
 • ﵔ
 • ﵕ
 • ﵖ
 • ﵗ
 • ﵘ
 • ﵙ
 • ﵚ
 • ﵛ
 • ﵜ
 • ﵝ
 • ﵞ
 • ﵟ
 • ﵠ
 • ﵡ
 • ﵢ
 • ﵣ
 • ﵤ
 • ﵥ
 • ﵦ
 • ﵧ
 • ﵨ
 • ﵩ
 • ﵪ
 • ﵫ
 • ﵬ
 • ﵭ
 • ﵮ
 • ﵯ
 • ﵰ
 • ﵱ
 • ﵲ
 • ﵳ
 • ﵴ
 • ﵵ
 • ﵶ
 • ﵷ
 • ﵸ
 • ﵹ
 • ﵺ
 • ﵻ
 • ﵼ
 • ﵽ
 • ﵾ
 • ﵿ
 • ﵿ
 • ﶀ
 • ﶁ
 • ﶂ
 • ﶃ
 • ﶄ
 • ﶅ
 • ﶆ
 • ﶇ
 • ﶈ
 • ﶉ
 • ﶊ
 • ﶋ
 • ﶌ
 • ﶍ
 • ﶎ
 • ﶏ
 • ﶐
 • ﶑
 • ﶒ
 • ﶓ
 • ﶔ
 • ﶕ
 • ﶖ
 • ﶗ
 • ﶘ
 • ﶙ
 • ﶚ
 • ﶛ
 • ﶜ
 • ﶝ
 • ﶞ
 • ﶟ
 • ﶠ
 • ﶡ
 • ﶢ
 • ﶣ
 • ﶤ
 • ﶥ
 • ﶦ
 • ﶧ
 • ﶨ
 • ﶩ
 • ﶪ
 • ﶫ
 • ﶬ
 • ﶭ
 • ﶮ
 • ﶯ
 • ﶰ
 • ﶱ
 • ﶲ
 • ﶳ
 • ﶴ
 • ﶵ
 • ﶶ
 • ﶷ
 • ﶸ
 • ﶹ
 • ﶺ
 • ﶻ
 • ﶼ
 • ﶽ
 • ﶾ
 • ﶿ
 • ﶿ
 • ﷀ
 • ﷁ
 • ﷂ
 • ﷃ
 • ﷄ
 • ﷅ
 • ﷆ
 • ﷇ
 • ﷈
 • ﷉
 • ﷊
 • ﷋
 • ﷌
 • ﷍
 • ﷎
 • ﷏
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • ﷰ
 • ﷱ
 • ﷲ
 • ﷳ
 • ﷴ
 • ﷵ
 • ﷶ
 • ﷷ
 • ﷸ
 • ﷹ
 • ﷺ
 • ﷻ
 • ﷼
 • ﷽
 • ﷾
 • ﷿
 • ﷿