Cles yi

 • ꒐
 • ꒑
 • ꒒
 • ꒓
 • ꒔
 • ꒕
 • ꒖
 • ꒗
 • ꒘
 • ꒙
 • ꒚
 • ꒛
 • ꒜
 • ꒝
 • ꒞
 • ꒟
 • ꒠
 • ꒡
 • ꒢
 • ꒣
 • ꒤
 • ꒥
 • ꒦
 • ꒧
 • ꒨
 • ꒩
 • ꒪
 • ꒫
 • ꒬
 • ꒭
 • ꒮
 • ꒯
 • ꒰
 • ꒱
 • ꒲
 • ꒳
 • ꒴
 • ꒵
 • ꒶
 • ꒷
 • ꒸
 • ꒹
 • ꒺
 • ꒻
 • ꒼
 • ꒽
 • ꒾
 • ꒿
 • ꓀
 • ꓁
 • ꓂
 • ꓃
 • ꓄
 • ꓅
 • ꓆
 • ꓇
 • ꓈
 • ꓉
 • ꓊
 • ꓋
 • ꓌
 • ꓍
 • ꓎
 • ꓏